Logo Tomaco
Linie do profilowania ciągłego i rozcinania

Linie do profilowania ciągłego i rozcinania

OPIS
TYP 1
TYP 2
TYP 3
TYP 4
TYP 5
TYP 6
TYP 7
TYP 8
TYP 9
TYP 10
Produkt

Oferujemy linie do produkcji na zimno profili (profilarki) do suchej zabudowy (karton-gips), blacho-dachówki, profili perforowanych oraz różnych typów paneli, w tym elementów drogowych, barier ochronnych i tłumiących hałas.

Produkt

Maszyny do produkcji profili tworzących szkielet silosu są wydajne i elastyczne. Pozwalają wytwarzac profile o różnych kształtach, rozmiarach, z materiałów o różnej grubości

 • odwijak
 • elastyczna sekcja perforująca programowana sterownikiem PLC
 • profilarka
 • system odbioru i składowania
 • Wiele możliwych konfiguracji dopasowanych do potrzeb przyszłego użytkownika
Produkt

Maszyny do wytwarzania półproduktów dla przemysłu motoryzacyjnego takich jak elementy karoserii, wzmocnienia, belki progowe, prowadnice okienne itp. W przeszłości i jeszcze obecnie, te elementy kształtowane są głównie na prasach, jednak część producentów zmienia technologię i wytwarza je metodą profilowania ciągłego, co pozwala na zwiększenie wydajności, obniżenia kosztu jednostkowego i poprawy jakości wyrobu

Typowa konfiguracja linii produkcyjnej

 • odwijak
 • prasa perforująca
 • profilarka
 • giętarka
 • spawarka
 • sekcja odbioru i składowania
 • Wiele możliwych konfiguracji dopasowanych do potrzeb przyszłego użytkownika
Produkt

Maszyny do produkcji bram przemysłowych

Typowa konfiguracja linii produkcyjnej

 • odwijak
 • ruchoma prasa perforacyjna (flying punching unit)
 • perforarka
 • gilotyna do ciecia prostego i pod kątem
 • automatyczne spawarki do zawiasów, uchwytów i zamków
 • Wiele możliwych konfiguracji dopasowanych do potrzeb przyszłego użytkownika
Produkt

Maszyny do produkcji regałów sklepowych i magazynowych

Linie produkcyjne tego typu są skomplikowane i wszechstronne. Wykonują wiele różnych operacji jak perforowanie, nacinanie, obracanie detalu, profilowanie, zaginanie boków, spawanie i składowanie gotowego wyrobu Wiele możliwych konfiguracji dopasowanych do potrzeb przyszłego użytkownika

Produkt

Maszyny do produkcji profili budowlanych typu U, C, Z i Sigma

W pełni automatyczne linie pozwalające na produkcję wszystkich rodzajów profili bez potrzeby wymiany rolek formujących. Automatyczna profilarka jest programowana na dany profil i ustawia się sama po wybraniu odpowiedniego programu na pulpicie sterowniczym. Operator potrzebuje ok 5 min na zmianę produkowanego profilu. Zakres szerokości profilu od 100 do 400mm, zakres wysokości boków od 40 do 100mm, zakres grubości materiału wsadowego od 1,5 do 4 mm (stal ocynkowana). Linia wyposażona jest w elastyczną sekcję perforowania sterowaną CNC do wykonywania otworów wg zadanego programu. Wiele możliwych konfiguracji dopasowanych do potrzeb przyszłego użytkownika

Produkt

Maszyny do produkcji komponentów do systemów klimatyzacji i wentylacji

 • odwijak
 • zespół perforujący i nacinający
 • profilarka
 • zaginarka
 • gilotyna odcinająca
 • Wiele możliwych konfiguracji dopasowanych do potrzeb przyszłego użytkownika
Produkt

Maszyny do produkcji słupów ogrodzeniowych

 • odwijak
 • zespół perforujący i nacinający
 • profilarka
 • zaginarka
 • gilotyna odcinająca
 • Wiele możliwych konfiguracji dopasowanych do potrzeb przyszłego użytkownika
Produkt

Linie do rozcinania wzdłużnego

Wiele możliwych konfiguracji dopasowanych do potrzeb przyszłego użytkownika Zakres grubości rozcinanego materiału od 0,3 do 19mm Szerokość materiału wyjściowego do 2200mm

Produkt

Linie do rozkroju poprzecznego

Nasze linie wyposażone są w dokładne maszyny prostujące oraz urządzenia odcinające w ruchu, oraz automatyczne systemy odbioru i pakowania. Wiele możliwych konfiguracji dopasowanych do potrzeb przyszłego użytkownika. Zakres grubości rozcinanego materiału od 0,3 do 19mm Prędkość podawania od 30 do 120m/min

Produkt

Linie do produkcji półproduktów do dalszego przetworzenia

 • odwijak
 • prostowarka
 • podajnik
 • zespół tnący
 • automatyczny zespół odbioru i składowania
 • Wiele możliwych konfiguracji dopasowanych do potrzeb przyszłego użytkownika.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Bugała

tel: 695 625 683

tomasz.bugala@tomaco.pl

wyślij White Arrow