Zwijarka do blach

Zwijarki do blach

W ofercie dostępne są modele o różnych parametrach, dostosowanych do potrzeb Klienta.

Grzegorz Czerniak
Tel. 781 555 512
g.czerniak@tomaco.pl