Grzegorz Leszczyński
Specjalista ds. sprzedaży narzędzi
tel. 695 625 679
g.leszczynski@tomaco.pl