Robert Grunt
Kierownik serwisu maszyn
tel. 695 625 682
serwis@tomaco.pl