Kilka słów o konserwacji prasy mechanicznej

Konserwacja prasy mechanicznej – dlaczego jest tak ważna?

Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na bardzo ważny temat – konserwację maszyn. Nie tylko prasa mechaniczna wymaga bieżących i okresowych przeglądów, ale każda maszyna. Zarówno urządzenia oparte na technologii laserowej, jak i mechaniczne czy hydrauliczne. Awaryjność maszyny, wynika w głównej mierze z zaniedbań podczas okresu użytkowania. W każdej instrukcji obsługi znajduje się odrębny rozdział poświęcony konserwacji i częstotliwości wykonywania przeglądów maszyny. Z doświadczenia wiemy, że użytkownicy niestety często lekceważą aspekt rutynowych kontroli poszczególnych podzespołów. Może to prowadzić do awarii lub nieprawidłowego działania prasy mechanicznej.
Tworząc ten poradnik chcielibyśmy, aby każdy z użytkowników naszych pras mógł szybko znaleźć niezbędne informacje odnośnie konserwacji maszyny. Nasi serwisanci również służą swoją wiedzą jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania w aspekcie dbania o prasę.  

Obszar roboczy prasy mechanicznej

Prasy mechaniczne to wysoce uniwersalne maszyny, znajdujące zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Wykorzystywane są przede wszystkim przy produkcji wielkoseryjnej i masowej, ze względu na osiągane prędkości, duży wybór dostępnych sił nacisków oraz różnorodność cech konstrukcyjnych.


Jak często konserwować poszczególne podzespoły prasy mechanicznej?

Zastosowaliśmy podział na dwie kategorie przeglądów:
– rutynowe,
– okresowe

Przeglądy rutynowe

Prezentacja prasy mechanicznej

Przeglądy rutynowe zalecamy wykonywać codziennie. Pozwoli to zminimalizować ryzyko niewłaściwej pracy maszyny. Przegląd rutynowy to w zasadzie nic innego jak ogólne oględziny prasy.
Szczególną uwagę należy zwrócić na przewody (powietrza, układu smarowania oraz hydrauliczne), obwody elektryczne oraz układ pneumatyczny – należy wykluczyć wycieki i uszkodzenia.
Warto również sprawdzić ciśnienie powietrza na manometrach – powinno być zgodne z zaleceniami producenta. Bardzo ważna przy użytkowaniu prasy mechanicznej jest kontrola poziomu oleju w przekładni zębatej (jeśli występuje), zbiorniku centralnego smarowania oraz zbiorniku hydraulicznego zabezpieczenia przeciążeniowego (jeśli występuje), możemy to sprawdzić, patrząc na wskaźnik poziomu oleju.

Bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów prasy mechanicznej w aspekcie bezpieczeństwa jest wyłącznik awaryjny. Zalecane jest sprawdzanie jego działania przed rozpoczęciem cyklu pracy maszyny – należy to zrobić wciskając wyłącznik awaryjny podczas pracy (prasa musi wykonywać ruch). W momencie wciśnięcia przycisku maszyna powinna się natychmiast zatrzymać i pozostać w bezruchu do momentu puszczenia przycisku i ponownego wyzwolenia ruchu. Ważna jest również kontrola prowadnic – po kilku cyklach powinny być pokryte filmem olejowym. Maszyny posiadają zazwyczaj również bariery bezpieczeństwa – w momencie wtargnięcia w strefę roboczą następuje zatrzymanie awaryjne. W rezultacie maszyna zostaje unieruchomiona i wymagane jest zresetowanie błędu.

Przeglądy okresowe

Prasa mechaniczna

Przeglądy okresowe dobrze jest wykonywać przynajmniej raz na trzy miesiące (lub raz na 500 godzin pracy maszyny).
Ważna jest kontrola dokręcenia śrub i nakrętek głównych podzespołów, tj. podstawy silnika, pokrywy koła zamachowego, prowadnic, stołu roboczego, itp. Niewątpliwie istotny jest również układ elektryczny – tutaj należy przeprowadzić kontrolę połączeń (optycznie, a następnie z wykorzystaniem omomierza). Optycznie kontrolujemy również stan złączy przekaźników oraz czystość i dokręcenie wszystkich przycisków i przełączników. Należy również zweryfikować czy zaciski w szafce elektrycznej oraz śruby mocujące tejże szafki są dokręcone.

Po uruchomieniu silnika głównego, przede wszystkim należy dokonać kontroli ruchu i działania maszyny. Podczas rozpoczęcia ruchu suwaka nie powinny pojawić się żadne niepokojące wibracje, nieprawidłowości w działaniu czy hałas. Maszyna w trybie pojedynczym i ciągłym może zostać zatrzymana, w rezultacie suwak powinien zatrzymać się w górnym – martwym położeniu (GMP). Warto również sprawdzić, czy łożyska oraz elementy ślizgowe nie ulegają przegrzaniu się. Podczas pracy w jednym z trzech trybów: nastawczym, pojedynczym czy ciągłym nie powinny wystąpić żadne nieprawidłowości.

Raz w roku należy dokonać szczegółowej kontroli elementów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.


Operacji kontrolnych może wydawać się dużo, należy jednak pamiętać, że zakup maszyny to inwestycja na wiele lat. W gestii nowego właściciela jest dbanie o jej właściwy stan techniczny. Niektóre elementy wystarczy kontrolować raz w roku lub raz na 3 lata. Zatem nie powinno stanowić to dużego wyzwania dla operatora, a może w znacznym stopniu przyczynić się do prawidłowego działania maszyny. Konstrukcja prasy mechanicznej pozwala na szybką kontrolę poszczególnych podzespołów. Dlatego warto przed uruchomieniem spojrzeć na kluczowe dla właściwej pracy maszyny elementy. Działania te pozwolą na bezawaryjność procesu obróbki metalu.

 

Michał Babiński

tel. 695 625 638

m.babinski@tomaco.pl