Amortyzatory przemysłowe i technika tłumienia drgań – wibroizolatory

Co to jest wibroizolator?

„Izolator dynamiczny (izolator wibracyjny) – część konstrukcyjna (element lub zespół elementów konstrukcyjnych) umieszczona między dwoma układami ciał o dużej bezwładności i oddzielająca je pod względem dynamicznym, tj. w ten sposób, że impulsy siły wywierane na jeden z tych elementów nie są przenoszone na drugi (i.d. doskonały), lub są przenoszone tylko w nieznacznym stopniu. Pojęcie i.d. jest pojęciem teoretycznym; miarą doskonałości i.d. jest stosunek energii pochłoniętej i zwróconej (do układy, w którym powstają impulsy siły) do energii dochodzącej ze strony tego układu. Rozróżnia się i.d. specjalne działające przy impulsach określonego rodzaju, np. wzdłużnych, tj. rozciągających lub ściskających – i.d. wzdłużne, zginających – i.d. giętne lub skręcających – i.d. skrętne oraz i.d. uniwersalne, działające skutecznie przy obciążeniach różnego rodzaju. I.d. chroniące od drgań nazywają się wibracyjnymi. Jako i.d. stos. się najczęściej układy sprężyste o znacznej podatności: sprężynowe (metalowe) i sprężynicowe (z gumy lub sprężystych tworzyw sztucznych). I.d. są również amortyzatorami.”

T. Dobrzański (red.), Encyklopedia techniki, Budowa maszyn, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1969, s. 184-185.

Technika poszła do przodu, ale przytoczona wyżej definicja jest dalej aktualna. W prostych słowach, wibroizolator, jest to element niwelujący negatywne oddziaływanie drgań przenoszonych z maszyny na otoczenie (wibroizolacja źródła, zwana też aktywną lub czynną) lub z otoczenia na urządzenie (wibroizolacja odbiornika, zwana też pasywną lub bierną). Wibroizolatory stosuje się również wewnątrz urządzeń, aby drgania nie przenosiły się na inne elementy tej samej maszyny.

Stopy antywibracyjne to:

– pewne i bezpieczne ustawienie maszyn i urządzeń,
– możliwość łatwego ustawienie i konfiguracji parku maszynowego (w razie ewentualnych zmian nie ma konieczności zrywania fundamentów maszyn – które stoją na wibroizolatorach),
– maksymalne wytłumienie drgań,
– ochrona ludzi obsługujących maszynę,
– ochrona fundamentów – drgania nie przenoszą się na pozostałe części budynku,
– ochrona podzespołów maszyny jak również pobliskich maszyn i urządzeń,
– zmniejszenie hałasu,
– poprawa komfortu pracy,
– spełnienie wymagań i norm bezpieczeństwa pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się.

Arkadiusz-Kucharski-Tomaco

Arkadiusz Kucharski
tel:781 700 540
a.kucharski@tomaco.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości